Η squeeze είναι μια δημιουργική ομάδα με επικεφαλής τον Θανάση Μπερταχά και την Λένα Καπηλιαρή. Από το 1999 δημιουργούμε εταιρική εικόνα, με σεβασμό στις διαφορετικότητες, τους χρόνους και τις ανάγκες των πελατών μας. Η δουλειά μας πηγάζει απ’ το πάθος μας, δημιουργείται με επαγγελματική συνεργασία και ολοκληρώνεται με ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Ο δημιουργικός σχεδιασμός αποτελεί το καθημερινό στοίχημα με τον εαυτό μας.


Squeeze is a creative team lead by Thanasis Bertahas and Lena Kapliliari. Since 1999 we create corporate image, respecting client’s diversities, deadlines and needs. Our work is driven by passion, created by professional cooperation and completed by accuracy in detail.

Creative design is the daily bet we place on our own selves.

services

branding, logo design, packaging, corporate identity, website, photography